Обществен съвет

 • Поименен състав на членовете на Обществения съвет на 133 СУ „А. С. Пушкин“

   

  Обществен съвет:

  1. Елена Попова, родител на ученици от IV и VII клас
  2. Светослав Иванов, родител на ученик от II клас
  3. Христина Джулева, родител на ученици от II и ХI клас
  4. Борислав Димитров, родител на ученик от I клас
  5. Нели Пейчева, родител на ученик от III клас
  6. Валентина Шишман, родител на ученик от V клас
  7. Любомир Ковачев- зам. кмет в район „Средец“

   

  Резервни членове:

  1. Веселка Генчева, родител на ученик от ХI клас
  2. Красимир Костов, родител на ученик от V клас
  3. Красимира Рангелова, родител на ученик от VI клас
  4. Наталия Найденова, родител на ученик от II клас
  5. Златина Кръстева, родител на ученици от II и VI клас
  6. Александър Кирилов, родител на ученик от III клас
  7. Георги Георгиев-  ст. специалист МДСТ

 

Comments are closed