Обществен съвет

 • Поименен състав на членовете на Обществения съвет на 133 СУ „А. С. Пушкин“

   

  Обществен съвет:

  1. Елена Попова, родител на ученици от V клас
  2. Светослав Иванов, родител на ученик от III клас
  3. Христина Джулева, родител на ученици от III и ХII клас
  4. Борислав Димитров, родител на ученик от II клас
  5. Нели Пейчева, родител на ученик от IV клас
  6. Валентина Шишман, родител на ученик от VI клас
  7. Любомир Ковачев- зам. кмет в район „Средец“

   

  Резервни членове:

  1. Веселка Генчева, родител на ученик от ХII клас
  2. Красимир Костов, родител на ученик от VI клас
  3. Красимира Рангелова, родител на ученик от VII клас
  4. Наталия Найденова, родител на ученик от III клас
  5. Златина Кръстева, родител на ученици от III и VII клас
  6. Александър Кирилов, родител на ученик от IV клас
  7. Георги Георгиев-  ст. специалист МДСТ

    Връзка със Съвета: OS@133sou.com

Comments are closed