Новини и съобщения

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

На 4.11.2019 (понеделник)  в 133 СУ ще се провеждат нормални учебни занятия.

Ново! 

                 Купони ще могат да се закупуват он лайн, за което ще бъде публикувана  допълнителна информация.

  Родителски срещи

Уважаеми родители и настойници,

Каним Ви на първите за новата 2019/2020 учебна година родителски срещи.

Родителските срещи ще се проведат както следва:

I клас- 11.09.2019г. от 18:00ч.

VIII клас- 11.09.2019г. от 17:30ч.


Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-4135/29.08.2017 гна министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година, Ви информираме, че от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците от  училището.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището от 14.05.2018 г. до 12:00ч на 18.05.2018 г.

Не се  внася такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

Училищата, приемащи с  изпит за проверка на способностите може да проверите тук.

 


„Наркотиците убиват“ – това е мотото на открит урок в 133-то СУ в София. Представители на Агенция Митници и Министерството на образованието ще срещнат отблизо децата с пагубното влияние на дрогата. Децата ще преминат и курс по самоотбрана. Боряна Черганова бе на пряката ни линия от учебния час.
„Това е изключително наболял проблем. Както казах, превенцията е най-важното нещо. Винаги приемът на наркотика води до смърт – дали е по-бързо, дали е по-бавно, винаги резултатът е катастрофален. много е важно децата от най-ранна детска възраст да бъдат запознати с вредата от наркотиците, да бъдат запознати как работят наркодилърите“, каза д-р Юлия Николова, организатор на инициативата.

Тя призова изпълнителната, законодателната, родителите, църквата и всички нас като общество да се борим срещу дрогата.

hКак учениците да се пазят от наркотиците?
„Денят започва“ | „България на прага на Шенген“ – 20.02.2018

 

Родителски срещи

Уважаеми родители и настойници,

Каним Ви на първите за II срок  родителски срещи.

Родителските срещи ще се проведат както следва:

I клас- 28.02.2018г. от 17:30ч.

II клас- 27.02.2018г. от 17:30ч.

III и IV клас- 27.02.2018г. от 18:00ч.

V-VII клас- 27.02.2018г. от 18:30ч.

VIII-XII клас- 28.02.2018г. от 18:30ч.


Във връзка с електронната проверка на писмените работи на участниците в областния кръг на Националната олимпиада по руски език е необходимо в деня на провеждане на областния кръг – 10.02.2018 г., събота, учениците да използват черен химикал.


Грипна ваканция в област София-град

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед № РД 09-129/26.01.2018 г.  на министъра на образованието и науката и писмо с изх. № РУО1-2196/26.01.2018 г. на началника на РУО – София – град, дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

На 07.02.2018г, (сряда) започва втори учебен срок.

Учениците са на училище както следва:

I клас – първа смяна;

II клас – втора смяна;

III-VII – втора смяна;

VIII-XII – първа смяна.

 

Медицински бележки за извиняване на отсъствия по здравословни причини

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., Ви напомняме, че с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на Министъра на  здравеопазването са дадени указания за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.
Уведомяваме Ви, че СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинското лице, издало бележката.
При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.

Образец на медицинска бележка

Указания стр. 1  стр. 2

Родителски срещи

Уважаеми родители и настойници,

Каним Ви на първите за новата 2017/2018 учебна година родителски срещи.

Родителските срещи ще се проведат както следва:

I клас- 09.10.2017г. от 17:30ч.

II клас- 10.10.2017г. от 18:30ч.

III и IV клас- 09.10.2017г. от 18:30ч.

V-VII клас- 11.10.2017г. от 18:30ч.

VIII-XII клас- 12.10.2017г. от18:30ч.


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Уважаема ученици, родители и гости,

Тържеството за откриване на новата 2017/2018 учебна година ще започне от 10:00ч. на 15.09.2017г.в двора на училището.

Преди него ще се проведе час на класа по следния график:

9:00-9:20ч.- за учениците от II- VII клас

9:30-9:50ч.- за учениците от VIII-XII клас

След провеждането му учениците се построяват в двора на училището, а XII клас  в 09:45  извеждат от класните стаи учениците от I клас

133 СУ „А.С.Пушкин“ Ви очаква!


Родителска среща  за родителите на новоприетите ученици

Уважаеми родители и настойници на ученици от първи и осми клас,

Каним Ви на родителска среща на 12.09.2017г. от 17:30ч.


Учебници за гимназиален етап -2017/2018viber image

ОТБОРЪТ НА 133 СУ – ПОБЕДИТЕЛ В ГРАДСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА ДЕВОЙКИ VIII- X КЛАС И ШАМПИОНИ НА ГРАД СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  подготовката на учебните зали за провеждане на ДЗИ и НВО на 19.05.2017г.,  учебните часове и дейностите при целодневната организация на учебния ден на 18.05.2017г. ще се проведат с намалена продължителност за втора смяна, както следва:

 • II- VII клас- 30 минути

 • Приключване на дейностите при целодневна организация на учебния ден (занимални): 17:30 часа.                                                                                                 Молим всички родители да създадат организация за прирбиране на учениците не по-късно от 17:40ч

Напомняме, че поради провеждане на НВО и ДЗИ  дните 19.05.2017г. и 22.05.2017г. са неучебни.

Протоколи с резултатите на явилите се ученици от IV клас от участието им в областния кръг на Националнито математическо състезание „Европейско кенгуру“, проведен на 18.03.2017 г. в град София.

ПРОТОКОЛ с КЛАСИРАНЕ на учениците от IV клас от Областен кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, проведен на 18 март 2017 г.

ПРОТОКОЛ с РЕЗУЛТАТИТЕ на учениците от IV клас от Областен кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, проведен на 18 март 2017 г

На 04.05.2017г. от 18.30ч. в Актова зала на 133 СУ ще се проведе информационна среща с родителите на завършващите седми клас ученици.

На 02 април /неделя/ 2017 г. от 11:00 ч. в 133 СУ „А.С.Пушкин“ ще се проведе международното състезание „Лингвистично кенгуру”

„ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ“ ще се проведе, както следва:

По английски и руски  език за възрастовите групи: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 клас;

Продължителността на състезанието е 75 минути.

Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания съответно по английски, немски или руски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия, Германия или Русия.

Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците, за развиване на логическо мислене и мотивира за бъдещи  по-задълбочени занимания.

„Лингвистично кенгуру” ще се проведе в два кръга – училищен и национален:

–          Училищен кръг – ще се проведе по училища на 02 април /неделя/ 2017 г. от 11:00 ч.;

–          Национален кръг – ще се проведе в гр. София през юни, като датата все още не е определена.

До участие в Националния кръг се допускат първите пет участника с най-висок резултат за страната (не от всяко училище) от всеки клас, а не от всяка възрастова група.

Най-добре представилите се ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване, на която ще бъдат връчени грамоти и предметни награди.

Индивидуалната такса правоучастие е 6 лв.   Записване при учителите по чужд език. Краен срок за записване и заплащане на таксата за участие-31.03.2017г.


133 СУ „А.С.Пушкин“ набира ученици от12 до 16г. за включване в  Младежки противопожарни отряди (МПО)

“Млад огнеборец”

Повече за МПО 

Заяления за записване приема г-жа Илияна Димова до 03.04.2017г.


На фолклорния конкурс „Орфеево изворче“, проведен на 18.03.2017 г. в Стара Загора, ученичката от 8в клас

Весела Асенова спечели златен медал.
Гордеем се с нея !


На Областния кръг на олимпиадата по български език и литература първо място в София зае ученичката от 8в клас Мария Минева.

ГОРДЕЕМ СЕ С НЕЯ!
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

Първокласниците от 133 СУ „А.С.Пушкин“ пред паметника на Цар Освободител“

 Учебници за 2016-2017 учебна година- гимназиален етап


На 15.10.20015 в 133 СОУ „А.С.Пушкин” беше открит новият кабинет по руски език „Москва”. Кабинетът е оборудван с  интерактивна дъска, настолен компютър, преносим компютър, мултимедиен проектор и мултифункционален принтер. Цялото съвременно оборудване е дарение от Правителството на Москва.

На откриването присъствуваха г-жа Ваня Кастрева, зам.министър на МОН, Робърт Шестаков, първи секретар, представител на министерството на образованието и науката на Руската федерация, г-н Борис Громов , директор на Московския културно-делови център „Дом на Москва” в София, г-н Сергей Смитюшенко представител на Россътрудничество в България-директор на Руския културно информационен център в София, г-жа Вергиния Стоянова, кмет на район „Средец”.

Директорът на 133 СОУ г-жа Даниела Борисова беше наградена с медал  „За развитие на руско-българскто хуманитарно сътрудничество” от Представитеството на Россътрудничество в България.

В 133 СОУ са изградени тематични чуждоезикови кабинети: „Златен пръстен”, „Петерхов”, „Санкт Петербург”, както и „Лондон”, „Кембридж”,”Париж”, „Лоара”, „Лазурен бряг” и „Тайпе”.

Кабинети с българска тематика: „Култура”, „Златният век”, „Царевград-Търнов”, „Независимост”, „Фолклор” , „Природа” .


На 24.04.2015г гости на 133 СОУ бяха посланикът на Тайван в Атина н.пр Пол Чанг и посланикът на Суверенния Малтийски орден в София н.пр. Камило Дзуколи. Те откриха обновения компютърен кабинет „Тайпе“, обзаведен с нови 11 компютъра, мултимедиен проектор и екран, които са дарение за 133 СОУ. На откриванео присъства и г-н Тодор Чобанов – зам.кмет на Столична община.

Коледен базар в 133 СОУ с дядо Коледа20.11.2014г Н.пр. Ксвие Лапер дьо Кабан – посланник на република Франция в България връчва орден „Кавалер на академичните палми“ на г-жа Любка Леви – преподавател по Френски език в 133 СОУ.Мадам Леви е наградена с този орден от министъра на образованието на република Франция, за своя принос за популяризирането на френския език и култура в България. Посещение на н.пр. Ксвие Лапер дьо Кабан – посланник на република Франция в България – 13.10.2014г. Награда за колектива на 133 СОУ1. Репортаж от Нова телевизияУченици от 133 СОУ „осиновиха“ деца от дом           2. Репортаж от БНТ                  50 стипендии за ученици от България в Русия3. Репортаж по БНТ по случай националния празник – 3 март 2014г – венец от 133 СОУ

>
.
4.Мениджър за един ден – Нона Банкова ученичка от 133 СОУ – Началник на РИО СофияНа 12 март 2014 г. за поредна година РИО – София-град се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт- България „Мениджър за един ден“. На стола на началника на РИО – София-град седна г-ца Нона Банкова, ученичка в XI клас от 133 СОУ „А. С. Пушкин“, която успешно се справи с предизвикателството на деня и се включи активно във всички дейности и ангажименти на г-жа Ваня Кастрева. В края на работния ден Нона получи своя сертификат за постижение с пожеланието да сбъдне мечтите си за личностна и професионална реализация


.5.133 СОУ има своя национален първенец на олимпиадата по руски език 2014 год. – АННА ИЛИЯНОВА АВРАМОВА VIII клас


 
Връзки
РИО София
МОН

© Gavrailov design: admin@133sou.com

68 Comments

 1. Pingback: essayforme

 2. Pingback: new siriustube106 abdu23na4378 abdu23na28

 3. Pingback: newtube sirius51 abdu23na4330 abdu23na59

 4. Pingback: fknjn544a671 afeu23na5024 abdu23na5

 5. Pingback: jigdf43g694 afeu23na4787 abdu23na6

 6. Pingback: we-b-tv.com

 7. Pingback: hs;br

 8. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 9. Pingback: tureckie_serialy

 10. Pingback: serialy

 11. Pingback: 00-tv.com

 12. Pingback: +1+

 13. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 14. Pingback: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 15. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 16. Pingback: watch

 17. Pingback: âûòîïêà âîñêà

 18. Pingback: ++++++

 19. Pingback: HD-720

 20. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 21. Pingback: strong woman do bong soon

 22. Pingback: my id is gangnam beauty

 23. Pingback: guardians of the galaxy vol 2

 24. Pingback: 2020

 25. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 26. Pingback: Video

 27. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 28. Pingback: wwin-tv.com

 29. Pingback: Watch TV Shows

 30. Pingback: casino

 31. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 32. Pingback: Kinokrad

 33. Pingback: filmy-kinokrad

 34. Pingback: kinokrad-2019

 35. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 36. Pingback: serial

 37. Pingback: cerialest.ru

 38. Pingback: trustedmdstorefy.com

 39. Pingback: bofilm ñåðèàë

 40. Pingback: bofilm

 41. Pingback: 1 seriya

 42. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 43. Pingback: topedstoreusa.com

 44. Pingback: hqcialismht.com

 45. Pingback: viagramdtrustser.com

 46. Pingback: 4serial.com

 47. Pingback: See-Season-1

 48. Pingback: Evil-Season-1

 49. Pingback: Evil-Season-2

 50. Pingback: Evil-Season-3

 51. Pingback: Evil-Season-4

 52. Pingback: Dollface-Season-1

 53. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 54. Pingback: nileriver

 55. Pingback: cupooftea

 56. Pingback: serial 2020

 57. Pingback: Dailymotion

 58. Pingback: Watch+movies+2020

 59. Pingback: serial-video-film-online

 60. Pingback: tvrv.ru

 61. Pingback: 1plus1serial.site

 62. Pingback: #1plus1

 63. Pingback: 1plus1

 64. Pingback: Watch Movies Online

 65. Pingback: Film

 66. Pingback: Film 2020

 67. Pingback: Top 10 Best

 68. Pingback: Cmotret onlajn

Comments are closed