Новини и съобщения

Откриване на учебната 2020 / 2021 г.

15.09.2020 г.

Уважаеми родители, на 15.09.2020 г. учениците от 133 СУ ще влязат в сградата на училището през централния вход и излизат прз входа откъм ул „Аксаков“

1.Учениците от III, IV, V, VI и VII класове да се явят от 8:30 – 9:00 – час на класа

2.Учениците от II, IX, X, XI и XII класове да се явят от 9:30 – 10:00 – час на класа

3. Учениците от I и VIII класове да се явят от 10:30 за час на кл.

От 10:40 ще се проведе тържество в двора на училището само за I и VIII клас

01.09.2020 г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

На 09.09.2020 (сряда) от 17:30 часа в 133 СУ „А.С.Пушкин“ ще се проведат присъствени родителски срещи с родителите на учениците от I и VIII клас.

 

 

30.04 .2020 г.

1. Прием 1 клас :Във връзка с  изпълнение на Графика на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2020/2021 г. , публикуваме   граничните прилежащи райони на 133 СУ .

Образователни материали чрез Министерство на здравеопазването от СЗО и УНИЦЕФ за деца и ученици във връзка с COVID-19

Обръщаме внимание на факта, че не е препоръчително децата да четат книгата „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“ самостоятелно, без подкрепата на родител, учител или друго лице, полагащо грижи за детето.
 1. Писмо на заместник-министър на здравеопазването на Република България.
 2. „Родителството в условията на COVID-19“ – 6 файла – файл 1файл 2файл 3файл 4файл 5файл 6.
 3. Книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19“.

 

 

16.04.2020

ВАЖНО!!!

Документи за кандидатстване за първи клас ще се приемат на електронна платформа, която ще бъде публикувана на сайта на училището в Раздел „Прием“ , “ Прием първи клас“, и ще бъде активирана от 07.00ч. на 21.04.2020г.

МОЛЯ, НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА ПЪРВИ КЛАС НА ИМЕЙЛА НА УЧИЛИЩЕТО. 

 

ВРЕМЕННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 13  – 16 АПРИЛ 2020 г.

 

 

7.април.2020

График за провеждане на часовете за дистанционно обучение

Час                         Часови       интервал
1                                  9.00 – 9.30
2                                  9.40 – 10.10
3                                 10.20 – 10.50
4                                 11.00 – 11.30
5                                 11.40 – 12.10
6                                 12.20 – 12.50
7                                 13.00 – 13.30

Разписание на учебните часове

в условията на обучение в електронна среда за начален етап

Час                         Часови       интервал
1                                  9.00 – 9.20
2                                  9.30 – 9.50
3                                  10.00 – 10.20
4                                 10.30 – 10.50
5                                 11.00 – 11.20
6                                 11.30 – 12.00

 

24.03.2020

Рубрика за въпроси и отговори за кризисната ситуация на сайта на Държавна агенция за закрила на детето

 

Изх. № РУО1-7064/ 23.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса. Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.

От ДАЗД информират, че продължава и практиката при сигнал за дете с опасност за здравето или живота му да се сезират местните „Отдели за закрила на детето“, полицейските органи и други. ДАЗД може да окаже психологическа подкрепа и чрез конферентна връзка, като в случай на крайна необходимост да изпрати и екип на място, при съблюдаване на съответните предпазни мерки в извънредната ситуация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

16.03.2020

Уважаеми родители и учители

От 16.03.2020г се преминава към обучение в електронна среда. Основно ще използваме електронния дневник „Школо“  – затова е необходимо всички ученици и родители  да имат регистрация. Ще се използват и други връзки като електронни пощи, Viber, FB  и т.н. в зависимост от избора на преподавателя.Може да използвате и уроците от www.ucha.se с безплатна регистрация. Ще спазваме утвърдената седмична програма, доколкото е възможно. Всеки ден от 9.00 часа до 12.50 часа учителите, в зависимост от учебните часове, ще изпращат материали, видео уроци, домашни работи, проекти и т.н . на учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап, които те трябва да изпълняват. Ще се провеждат онлайн тестове. При наличие на въпроси учениците могат да се свържат с учителите си за допълнителни разяснения. В същото време от 13.30 до 16.30 часа възпитателите ще бъдат в помощ на учениците при разработване на домашните си работи и проекти.

Уважаеми родители,

Молим Ви съпричастно да подпомогнете дистанционното обучение. Разчитаме на вашата  отговорност при създалата се обстановка. Изправени сме пред неочаквано изпитание и само всички заедно, единни, в името на децата, ще можем да го преодолеем!

От Ръководството

Разписание на учебните часове в условията на обучение в електронна среда

Час                         Часови       интервал
1                                  9.00 – 9.30
2                                  9.30 – 10.00
3                                 10.10 – 10.40
4                                 10.40 – 11.10
5                                 11.20 – 11.50
6                                 11.50 – 12.20
7                                 12.20 – 12.50

Разписание на учебните часове

в условията на обучение в електронна среда за начален етап

Час                         Часови       интервал
1                                  9.00 – 9.20
2                                  9.20 – 9.40
3                                  9.45 – 10.05
4                                 10.05 – 10.25
5                                 10.30 – 10.50
6                                 10.50 – 11.10

Скъпи ученици, уважаеми родители, колеги,

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка призоваваме учениците, учителите и служителите на 133 СУ“А.С.Пушкин“ за следното:

Учениците да се отнасят отговорно към дистанционното обучение, което ще продължи до 27.03.

 1. Да не се събират с приятели и съученици, където и да е – в заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, молове …! 3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост! 4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички). 5. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена! 6. Да бъдат търпеливи при работата на хигиенисти и работник в училището при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място! 7. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище! 8. Да уведомят родителите да не посещават класните стаи в училищната сграда до момент на отмяна. 9. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон, онлайн и по предварително утвърден график. 10. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо съобщение!

Благодарим Ви, колеги, за адекватната реакция за организирането на дистанционното обучение!

Уважаеми родители, обръщаме се към Вас за съпричастност към работата на учителите, бъдете отговорни и помагайте за осъществяването на дистанционния процес на обучение.

Пожелаваме здраве на всички Ви!

Заедно ще се справим!

 

От ръководството на училището

 

 

 

 

 

.03.2020. Съобщение

 

13.03.2020 Съобщение

По нареждане на кмета на гр.София, от 16.03. до 22.03.2020 г. няма да се провеждат редовни учебни занятия в училище.

Учебните занятия ще се провеждат в дистанционна форма по електронния дневник на 133 СУ shkolo.bg

Указания учениците ще получат в понеделник(16.03) от класните си ръководители

11.03.2020       Съобщение

По предписание на столичната РЗИ грипната ваканция на учениците от София – град се удължава до 15.03.2020 (неделя)

 

Скъпи ученици, уважаеми родители, колеги,

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка, призовавам учениците, учителите и служителите на

133 СУ“А.С.Пушкин“:

 1.  Да не се събират с приятели и съученици където и да е – в заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, молове …!
 2.  Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост!
 3. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).
 4. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена!
 5. Да бъдат търпеливи при работата на работници в училището при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място!
 6. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище!
 7. Да уведомят родителите да не посещават класните стаи в училищната сграда до момент на отмяна.
 8. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон, онлайн и по предварително утвърден график.
 9. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо съобщение!

 

 

 

 

05.03.2020

Грипна ваканция

 

Изх.№РУО1-6004/05.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.

По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период.

Необходимо е да създадете организация за преструктуриране на учебното съдържание.

Приложение: Заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05 февруари 2020 г. (сряда) от 09.00 ч. 2020

 

Грипна ваканция

Изх. № РУО1-1996/24.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Учебното съдържание следва да бъде преструктурирано.

Учебните занятия за II срок ще започнат на 6.02.2020 (четвърък)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

  Родителски срещи

Уважаеми родители и настойници,

Каним Ви на първите за новата 2019/2020 учебна година родителски срещи.

Родителските срещи ще се проведат както следва:

I клас- 11.09.2019г. от 18:00ч.

VIII клас- 11.09.2019г. от 17:30ч.


Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-4135/29.08.2017 гна министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година, Ви информираме, че от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците от  училището.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището от 14.05.2018 г. до 12:00ч на 18.05.2018 г.

Не се  внася такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

Училищата, приемащи с  изпит за проверка на способностите може да проверите тук.

 


„Наркотиците убиват“ – това е мотото на открит урок в 133-то СУ в София. Представители на Агенция Митници и Министерството на образованието ще срещнат отблизо децата с пагубното влияние на дрогата. Децата ще преминат и курс по самоотбрана. Боряна Черганова бе на пряката ни линия от учебния час.
„Това е изключително наболял проблем. Както казах, превенцията е най-важното нещо. Винаги приемът на наркотика води до смърт – дали е по-бързо, дали е по-бавно, винаги резултатът е катастрофален. много е важно децата от най-ранна детска възраст да бъдат запознати с вредата от наркотиците, да бъдат запознати как работят наркодилърите“, каза д-р Юлия Николова, организатор на инициативата.

Тя призова изпълнителната, законодателната, родителите, църквата и всички нас като общество да се борим срещу дрогата.

hКак учениците да се пазят от наркотиците?
„Денят започва“ | „България на прага на Шенген“ – 20.02.2018

 

Родителски срещи

Уважаеми родители и настойници,

Каним Ви на първите за II срок  родителски срещи.

Родителските срещи ще се проведат както следва:

I клас- 28.02.2018г. от 17:30ч.

II клас- 27.02.2018г. от 17:30ч.

III и IV клас- 27.02.2018г. от 18:00ч.

V-VII клас- 27.02.2018г. от 18:30ч.

VIII-XII клас- 28.02.2018г. от 18:30ч.


Във връзка с електронната проверка на писмените работи на участниците в областния кръг на Националната олимпиада по руски език е необходимо в деня на провеждане на областния кръг – 10.02.2018 г., събота, учениците да използват черен химикал.


Грипна ваканция в област София-град

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град със заповед № РД 09-129/26.01.2018 г.  на министъра на образованието и науката и писмо с изх. № РУО1-2196/26.01.2018 г. на началника на РУО – София – град, дните от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г. ще бъдат неучебни за всички столични училища.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

На 07.02.2018г, (сряда) започва втори учебен срок.

Учениците са на училище както следва:

I клас – първа смяна;

II клас – втора смяна;

III-VII – втора смяна;

VIII-XII – първа смяна.

 

Медицински бележки за извиняване на отсъствия по здравословни причини

Уважаеми родители,

Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., Ви напомняме, че с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на Министъра на  здравеопазването са дадени указания за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.
Уведомяваме Ви, че СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинското лице, издало бележката.
При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.

Образец на медицинска бележка

Указания стр. 1  стр. 2

Родителски срещи

Уважаеми родители и настойници,

Каним Ви на първите за новата 2017/2018 учебна година родителски срещи.

Родителските срещи ще се проведат както следва:

I клас- 09.10.2017г. от 17:30ч.

II клас- 10.10.2017г. от 18:30ч.

III и IV клас- 09.10.2017г. от 18:30ч.

V-VII клас- 11.10.2017г. от 18:30ч.

VIII-XII клас- 12.10.2017г. от18:30ч.


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Уважаема ученици, родители и гости,

Тържеството за откриване на новата 2017/2018 учебна година ще започне от 10:00ч. на 15.09.2017г.в двора на училището.

Преди него ще се проведе час на класа по следния график:

9:00-9:20ч.- за учениците от II- VII клас

9:30-9:50ч.- за учениците от VIII-XII клас

След провеждането му учениците се построяват в двора на училището, а XII клас  в 09:45  извеждат от класните стаи учениците от I клас

133 СУ „А.С.Пушкин“ Ви очаква!


Родителска среща  за родителите на новоприетите ученици

Уважаеми родители и настойници на ученици от първи и осми клас,

Каним Ви на родителска среща на 12.09.2017г. от 17:30ч.


Учебници за гимназиален етап -2017/2018viber image

ОТБОРЪТ НА 133 СУ – ПОБЕДИТЕЛ В ГРАДСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА ДЕВОЙКИ VIII- X КЛАС И ШАМПИОНИ НА ГРАД СОФИЯ

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  подготовката на учебните зали за провеждане на ДЗИ и НВО на 19.05.2017г.,  учебните часове и дейностите при целодневната организация на учебния ден на 18.05.2017г. ще се проведат с намалена продължителност за втора смяна, както следва:

 • II- VII клас- 30 минути

 • Приключване на дейностите при целодневна организация на учебния ден (занимални): 17:30 часа.                                                                                                 Молим всички родители да създадат организация за прирбиране на учениците не по-късно от 17:40ч

Напомняме, че поради провеждане на НВО и ДЗИ  дните 19.05.2017г. и 22.05.2017г. са неучебни.

Протоколи с резултатите на явилите се ученици от IV клас от участието им в областния кръг на Националнито математическо състезание „Европейско кенгуру“, проведен на 18.03.2017 г. в град София.

ПРОТОКОЛ с КЛАСИРАНЕ на учениците от IV клас от Областен кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, проведен на 18 март 2017 г.

ПРОТОКОЛ с РЕЗУЛТАТИТЕ на учениците от IV клас от Областен кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, проведен на 18 март 2017 г

На 04.05.2017г. от 18.30ч. в Актова зала на 133 СУ ще се проведе информационна среща с родителите на завършващите седми клас ученици.

На 02 април /неделя/ 2017 г. от 11:00 ч. в 133 СУ „А.С.Пушкин“ ще се проведе международното състезание „Лингвистично кенгуру”

„ЛИНГВИСТИЧНО КЕНГУРУ“ ще се проведе, както следва:

По английски и руски  език за възрастовите групи: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 клас;

Продължителността на състезанието е 75 минути.

Форматът е тест, който включва 40 задачи с пет избираеми отговора, от които само един е верният.

Повечето от въпросите имат занимателен характер. Откриването на верните отговори изисква лексикални и граматически знания съответно по английски, немски или руски език, както и знания за историята, културното и литературното наследство, традициите и бита, характерни съответно за Англия, Германия или Русия.

Състезанието няма за цел да проверява постиженията на учениците във връзка с изучавания от тях материал в училище. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците, за развиване на логическо мислене и мотивира за бъдещи  по-задълбочени занимания.

„Лингвистично кенгуру” ще се проведе в два кръга – училищен и национален:

–          Училищен кръг – ще се проведе по училища на 02 април /неделя/ 2017 г. от 11:00 ч.;

–          Национален кръг – ще се проведе в гр. София през юни, като датата все още не е определена.

До участие в Националния кръг се допускат първите пет участника с най-висок резултат за страната (не от всяко училище) от всеки клас, а не от всяка възрастова група.

Най-добре представилите се ще бъдат поканени на официална церемония по награждаване, на която ще бъдат връчени грамоти и предметни награди.

Индивидуалната такса правоучастие е 6 лв.   Записване при учителите по чужд език. Краен срок за записване и заплащане на таксата за участие-31.03.2017г.


133 СУ „А.С.Пушкин“ набира ученици от12 до 16г. за включване в  Младежки противопожарни отряди (МПО)

“Млад огнеборец”

Повече за МПО 

Заяления за записване приема г-жа Илияна Димова до 03.04.2017г.


На фолклорния конкурс „Орфеево изворче“, проведен на 18.03.2017 г. в Стара Загора, ученичката от 8в клас

Весела Асенова спечели златен медал.
Гордеем се с нея !


На Областния кръг на олимпиадата по български език и литература първо място в София зае ученичката от 8в клас Мария Минева.

ГОРДЕЕМ СЕ С НЕЯ!
НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

Първокласниците от 133 СУ „А.С.Пушкин“ пред паметника на Цар Освободител“

 Учебници за 2016-2017 учебна година- гимназиален етап


На 15.10.20015 в 133 СОУ „А.С.Пушкин” беше открит новият кабинет по руски език „Москва”. Кабинетът е оборудван с  интерактивна дъска, настолен компютър, преносим компютър, мултимедиен проектор и мултифункционален принтер. Цялото съвременно оборудване е дарение от Правителството на Москва.

На откриването присъствуваха г-жа Ваня Кастрева, зам.министър на МОН, Робърт Шестаков, първи секретар, представител на министерството на образованието и науката на Руската федерация, г-н Борис Громов , директор на Московския културно-делови център „Дом на Москва” в София, г-н Сергей Смитюшенко представител на Россътрудничество в България-директор на Руския културно информационен център в София, г-жа Вергиния Стоянова, кмет на район „Средец”.

Директорът на 133 СОУ г-жа Даниела Борисова беше наградена с медал  „За развитие на руско-българскто хуманитарно сътрудничество” от Представитеството на Россътрудничество в България.

В 133 СОУ са изградени тематични чуждоезикови кабинети: „Златен пръстен”, „Петерхов”, „Санкт Петербург”, както и „Лондон”, „Кембридж”,”Париж”, „Лоара”, „Лазурен бряг” и „Тайпе”.

Кабинети с българска тематика: „Култура”, „Златният век”, „Царевград-Търнов”, „Независимост”, „Фолклор” , „Природа” .


На 24.04.2015г гости на 133 СОУ бяха посланикът на Тайван в Атина н.пр Пол Чанг и посланикът на Суверенния Малтийски орден в София н.пр. Камило Дзуколи. Те откриха обновения компютърен кабинет „Тайпе“, обзаведен с нови 11 компютъра, мултимедиен проектор и екран, които са дарение за 133 СОУ. На откриванео присъства и г-н Тодор Чобанов – зам.кмет на Столична община.

Коледен базар в 133 СОУ с дядо Коледа20.11.2014г Н.пр. Ксвие Лапер дьо Кабан – посланник на република Франция в България връчва орден „Кавалер на академичните палми“ на г-жа Любка Леви – преподавател по Френски език в 133 СОУ.Мадам Леви е наградена с този орден от министъра на образованието на република Франция, за своя принос за популяризирането на френския език и култура в България. Посещение на н.пр. Ксвие Лапер дьо Кабан – посланник на република Франция в България – 13.10.2014г. Награда за колектива на 133 СОУ1. Репортаж от Нова телевизияУченици от 133 СОУ „осиновиха“ деца от дом           2. Репортаж от БНТ                  50 стипендии за ученици от България в Русия3. Репортаж по БНТ по случай националния празник – 3 март 2014г – венец от 133 СОУ

>
.
4.Мениджър за един ден – Нона Банкова ученичка от 133 СОУ – Началник на РИО СофияНа 12 март 2014 г. за поредна година РИО – София-град се включи в инициативата на Джуниър Ачийвмънт- България „Мениджър за един ден“. На стола на началника на РИО – София-град седна г-ца Нона Банкова, ученичка в XI клас от 133 СОУ „А. С. Пушкин“, която успешно се справи с предизвикателството на деня и се включи активно във всички дейности и ангажименти на г-жа Ваня Кастрева. В края на работния ден Нона получи своя сертификат за постижение с пожеланието да сбъдне мечтите си за личностна и професионална реализация


.5.133 СОУ има своя национален първенец на олимпиадата по руски език 2014 год. – АННА ИЛИЯНОВА АВРАМОВА VIII клас


 
Връзки
РИО София
МОН

© Gavrailov design: admin@133sou.com

22 Comments

 1. Pingback: Cherekasi film 2020

 2. Pingback: film doktor_liza

 3. Pingback: viagra

 4. Pingback: generic viagra

 5. Pingback: viagra online

 6. Pingback: buy viagra online

 7. Pingback: gidonline-filmix.ru

 8. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 9. Pingback: buy chloroquine

 10. Pingback: bitly.com

 11. Pingback: rlowcostmd.com

 12. Pingback: cheapest 100mg viagra delivered overnight

 13. Pingback: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 14. Pingback: pharmacy

 15. Pingback: cialis

 16. Pingback: viagra 32

 17. Pingback: buy chloroquine phosphate

 18. Pingback: viagra 100mg

 19. Pingback: Vratar Galaktiki Film, 2020

 20. Pingback: Vratar

 21. Pingback: moskva-psiholog

 22. Pingback: dom2-ru

Comments are closed