Новини и съобщения

 9.11.2021 г.

 
НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,

Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година ще се състои на 15.09.2021 година (сряда) от 10:30 часа в двора на 133 СУ „А.С.Пушкин“ при  стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки. На тържеството ще присъстват само ученици от I, VIII и XII клас.

Училищният двор ще бъде разчертан. Всички ученици и родители трябва да застанат на определените за тях места .
  • Първият „Час на класа“ за учениците от III, IV, V, VI и VII клас ще се проведе от 08:30 до 09:00  часа в класните стаи на паралелките.
  • Първият „Час на класа“ за учениците от II, IX, X  и  XI клас ще се проведе от 09:15 до 09:45часа в класните стаи на паралелките.
  • Първият „Час на класа“ за учениците от I, VIII и XII ще се проведе от 10:00 до 10:20 часа в класните стаи на паралелките.
ВАЖНО!

Допуска се само един родител на първокласник в класната стая. Останалите желаещи роднини могат да присъстват на тържеството на двора в обособените зони.

Задължително е да се спазва социална дистанция от всички участници в тържеството!

    Ще Ви очакваме!

pud2017

 

За Ваше улеснение прилагаме списък на класните ръководители и класните стаи.

СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ-2021-2022

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В 133. СУ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ПЪРВИ СРОК ВТОРИ СРОК
І смяна ІІ смяна І смяна ІІ смяна
І а,б,в,г ІІ а,б,в,г І а,б,в,г II а,б,в,г
ІІI а,б,в,г VIII а,б,в,г VIII а,б,в,г III а,б,в,г
IV a,б,в,г IX а,б,в,г ІХ а,б,в,г IV а,б,в,г
V а,б,в,г X а,б,в,г X а,б,в,г V а,б,в,г
VІ а,б,в,г XI а,б,в,г XI а,б,в,г VІ а,б,в,г
VII а,б,в,г XII а,б,в,г ХІІ а,б,в,г VІІ а,б,в,г

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ преди началото на учебната 2021-2022

Родителска среща за 1. клас – 08.09.2021 г. от 17:30 ч.1а клас- кабинет№7

1б клас- кабинет №8

1в клас – кабинет №9

1г клас-кабинет №10

Родителска среща за 8. клас – 09.09.2021 г. от 17:30 ч.

За учебната 2021/2022г. в 133 СУ „А. С. Пушкин” към дата 03.09.2021г. са в наличие следните места за ученици по класове и профили, както следва:

 

 

клас профил брой св. места
ІІ 1
VІІ 4
Х А АЕ/РЕ 1
ХІ Б ФЕ/АЕ 1

 

 

 

31.05.2021 г.

График на заниманията по интереси през месец юни 2021 г.

График на дейностите за организиране и провеждане на НВО VII клас за 2021 г.

График за организиране и провеждане на дейностите за НВО X клас

 

One Comment

  1. Pingback: generic viagra 200mg

Comments are closed