НВО – 2015

Информацията за изпитите по класове е в съответните подменюта

Със заповед на министъра 22.05 и 26.05.2014 г. са обявени за НЕУЧЕБНИ ДНИ.

Comments are closed