НВО

График за провеждане на НВО през учебната 2017/2018 година

ІV клас

Български език и литература – 10 май 2018 г.;

Математика – 14 май 2018 г.;

Човекът и обществото – 16 май 2018 г.;

Човекът и природата – 17 май 2018 г.;

VІІ клас

Български език и литература – 21 май 2018 г.;

Математика – 23 май 2018 г.;

Х клас

Оценяване на дигиталните компетентности – 11-15 юни 2018 г.

 

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

 

Comments are closed