Зрелостници

 

Дати за провеждане на ДЗИ 2016 год.

1. БЕЛ – 18 май 2016 г., начало 8.00 часа

2.Втори държавен зрелостен изпит – 20 май 2016 год., начало – 8.00 часа

3.Държавен зрелостен изпит по желание на ученика –  в периода 26 май 2015 – 5 юни 2015 г.

Важни срокове

 1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате- 08.03.2016 – 17.03.2016 –

1.До 17  май 2016 – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

2.До 10 юни 2016 – обявяване на резултатите от ДЗИ

Допустими предмети за втори ДЗИ.Предметите по които учениците имат право да се явят на втори и трети изпит тряба да бъдат от ззадължителната подготовка.

  • География и икономика
  • Биология и здравно образование
  • Философски цикъл
  • История и цивилизация
  • Физика и астрономия
  • Математика
  • Химия и опазване на околната среда
  • Чужд език

 

 

 

           2.Полезна информация за зрелостници

       ВАЖНО!Инструктаж за зрелостника.

       3.Как се изчислява дипломата за средно образование ?