ДЗИ

График за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

Сесия май-юни

Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08,00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 23 май 2018 г., начало 08,00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май 2018 г. – 01 юни 2018 г.

Сесия август-септември

Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08,00 ч.;

Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 08,00 ч.;

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2018 г. – 05 септември 2018 г.

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година

 

       Полезна информация за зрелостници

       Как се изчислява дипломата за средно образование ?