Графици

Неучебни дни и ваканции през учебната 2016/2017г:

 
НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна за I – XI клас
04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл. – зимна за XII клас
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
07.11.2016 г. – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент
19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
22.05.2017 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2017 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
09.02.2017 г. – за I – XI клас
07.02.2017 г. – за XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:
15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX – XI клас (18 учебни седмици)

1. Учебните занятия в училището започват в 7.30 часа И СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НА ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ както следва:

ПЪРВИ СРОК ВТОРИ СРОК
І смяна ІІ смяна І смяна ІІ смяна
І а,б,в,г ІІ а,б,в,г І а,б,в,г II а,б,в,г
ІІI а,б,в,г VIII а,б,в,г VIII а,б,в,г III а,б,в,г
IV a,б,в,г IX а,б,в,г ІХ а,б,в,г IVа,б,в,г
Vа,б,в,г X а,б,в,г X а,б,в,г Vа,б,в,г
VІ а,б,в,г XI а,б,в,г XI а,б,в,г VІ а,б,в,г
VIIа,б,в,г XIIа,б,в,г ХІІа,б,в,г VІІ а,б,в,г

2. График на часовете за начален етап на основна образователна степен

I и ІІ клас

 

Час Начало Край
1 час 8.20 часа 8.55 часа
2 час 9.05 часа 9.40 часа
3 час 10.00 часа 10.35 часа
4 час 10.45 часа 11.20 часа
5 час 11.30 часа 12.05 часа

ІІІ и ІV клас

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 8.20 часа 9.00 часа 13.30 часа 14.10 часа
2 час 9.10 часа 9.50 часа 14.20 часа 15.00 часа
3 час 10.10 часа 10.50 часа 15.10 часа 15.50 часа
4 час 11.00 часа 11.40 часа 16.10 часа 16.50 часа
5 час 11.50 часа 12.30 часа 17.00 часа 17.40 часа

3. График на часовете за V – ХII клас от прогимназиален и гимназиален етап

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 7.30 часа 8.10 часа 13.30 часа 14.10 часа
2 час 8.20 часа 9.00 часа 14.20 часа 15.00 часа
3 час 9.10 часа 9.50 часа 15.10 часа 15.50 часа
4 час 10.10 часа 10.50 часа 16.10 часа 16.50 часа
5 час 11.00 часа 11.40 часа 17.00 часа 17.40 часа
6 час 11.50 часа 12.30 часа 17.50 часа 18.30 часа
7 час 12.40 часа 13.20 часа 18.40 часа 19.20 часа

4. Самоподготовката в ПИГ – начален етап се провежда на две смени:

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
ПИГ 8.20 часа 13.20 часа 12.00 часа 18.00 часа

5. Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.