Графици

Организация на учебния ден в 133 СУ „А.С.Пушкин“ за учебната 2019/2020 година

  1. Учебните занятия в училището започват в 7.30 часа и се осъществяват на двусменен режим както следва:
ПЪРВИ СРОК ВТОРИ СРОК
І смяна ІІ смяна І смяна ІІ смяна
І а,б,в,г ІІ а,б,в,г І а,б,в,г II а,б,в,г
ІІI а,б,в,г VIII а,б,в,г VIII а,б,в,г III а,б,в,г
IV a,б,в,г IX а,б,в,г ІХ а,б,в,г IVа,б,в,г
Vа,б,в,г X а,б,в,г X а,б,в,г Vа,б,в,г
VІ а,б,в,г XI а,б,в,г XI а,б,в,г VІ а,б,в,г
VIIа,б,в,г XIIа,б,в,г ХІІа,б,в,г VІІ а,б,в,г

График на часовете за начален етап на основна образователна степен

I клас

 Час Начало Край
1 час 8.20 часа 8.55 часа
2 час 9.05 часа 9.40 часа
3 час 10.00 часа 10.35 часа
4 час 10.45 часа 11.20 часа
5 час 11.30 часа 12.05 часа

ІІ клас

Час Начало Край
1 час 13.30 часа 14.05 часа
2 час 14.15 часа 14.50 часа
3 час 15.00 часа 15.35 часа
4 час 15.55 часа 16.30 часа
5 час 15.40 часа 17.15 часа

 ІІІ и ІV клас

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 8.20 часа 9.00 часа 13.30 часа 14.10 часа
2 час 9.10 часа 9.50 часа 14.20 часа 15.00 часа
3 час 10.10 часа 10.50 часа 15.10 часа 15.50 часа
4 час 11.00 часа 11.40 часа 16.10 часа 16.50 часа
5 час 11.50 часа 12.30 часа 17.00 часа 17.40 часа

График на часовете за V – ХII класот прогимназиален и гимназиален етап

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 7.30 часа 8.10 часа 13.30 часа 14.10 часа
2 час 8.20 часа 9.00 часа 14.20 часа 15.00 часа
3 час 9.10 часа 9.50 часа 15.10 часа 15.50 часа
4 час 10.10 часа 10.50 часа 16.10 часа 16.50 часа
5 час 11.00 часа 11.40 часа 17.00 часа 17.40 часа
6 час 11.50 часа 12.30 часа 17.50 часа 18.30 часа
7 час 12.40 часа 13.20 часа 18.40 часа 19.20 часа

 

Самоподготовката в ПИГ – начален етап се провежда на две смени:

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Начало Край Начало Край
8.20 часа

 

13.20 часа

 

12.00 часа

 

18.00 часа

 

График за провеждане на консултации за учебната 2019 / 2020 г.

Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.