Графици

График за провеждане на изпити за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 година

Музика 08.05.2018г./ 12:00ч
Математика 09.05.2018г./ 12:00ч
Човекът и природата 10.05.2018г./ 12:00ч
Физическо възпитание и спорт 11.05.2018г./ 12:00ч.
Руски език 14.05.2018г./ 12:00ч.
Домашен бит и техника 15.05.2018г./ 12:00ч
Български език и литература 16.05.2018г./ 12:00ч
Изобразително изкуство 17.05.2018г./ 12:00ч
Човекът и обществото 18.05.2018г./ 12:00ч

График за провеждане на контролни и класни работи за втори срок на учебната 2017/2018 година 

 График за провеждане на консултации по предмети за II срок на учебната 2017-2018 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Организация на учебния ден в 133 СУ „А.С.Пушкин“ за учебната 2017/2018 година

  1. Учебните занятия в училището започват в 7.30 часа и се осъществяват на двусменен режим както следва:

 

ПЪРВИ СРОК ВТОРИ СРОК
І смяна ІІ смяна І смяна ІІ смяна
І а,б,в,г ІІ а,б,в,г І а,б,в,г II а,б,в,г
ІІI а,б,в,г VIII а,б,в,г VIII а,б,в,г III а,б,в,г
IV a,б,в,г IX а,б,в,г ІХ а,б,в,г IVа,б,в,г
Vа,б,в,г X а,б,в,г X а,б,в,г Vа,б,в,г
VІ а,б,в,г XI а,б,в,г XI а,б,в,г VІ а,б,в,г
VIIа,б,в,г XIIа,б,в,г ХІІа,б,в,г VІІ а,б,в,г

График на часовете за начален етап на основна образователна степен

I клас

 Час Начало Край
1 час 8.20 часа 8.55 часа
2 час 9.05 часа 9.40 часа
3 час 10.00 часа 10.35 часа
4 час 10.45 часа 11.20 часа
5 час 11.30 часа 12.05 часа

ІІ клас

Час Начало Край
1 час 13.30 часа 14.05 часа
2 час 14.15 часа 14.50 часа
3 час 15.00 часа 15.35 часа
4 час 15.55 часа 16.30 часа
5 час 15.40 часа 17.15 часа

 ІІІ и ІV клас

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 8.20 часа 9.00 часа 13.30 часа 14.10 часа
2 час 9.10 часа 9.50 часа 14.20 часа 15.00 часа
3 час 10.10 часа 10.50 часа 15.10 часа 15.50 часа
4 час 11.00 часа 11.40 часа 16.10 часа 16.50 часа
5 час 11.50 часа 12.30 часа 17.00 часа 17.40 часа

График на часовете за V – ХII класот прогимназиален и гимназиален етап

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 7.30 часа 8.10 часа 13.30 часа 14.10 часа
2 час 8.20 часа 9.00 часа 14.20 часа 15.00 часа
3 час 9.10 часа 9.50 часа 15.10 часа 15.50 часа
4 час 10.10 часа 10.50 часа 16.10 часа 16.50 часа
5 час 11.00 часа 11.40 часа 17.00 часа 17.40 часа
6 час 11.50 часа 12.30 часа 17.50 часа 18.30 часа
7 час 12.40 часа 13.20 часа 18.40 часа 19.20 часа

 

Самоподготовката в ПИГ – начален етап се провежда на две смени:

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Начало Край Начало Край
8.20 часа

 

13.20 часа

 

12.00 часа

12.30 часа

18.00 часа

18.30 часа

Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.