Графици

График за провеждане на консултации по предмети за I срок на учебната 2018-2019 година

Консултации II ЧК
Български език и литература
Емилия Борисова Цоева
Росица Митева Милева сряда- 12:30-13:10 петък- 11:50-12:30
Цветелина Йотова Личева петък-18:30-19:10 вторник- 14:10-14:50
Цветана Димитрова Милчева четвъртък-12:45-13:25
Михаил Спасов Цветков вторник- 13:20-14:00 четвъртък- 12:00- 13:00
Димитринка Стоянова Дамянова петък- 13:20-14:00 четвъртък- 13:30- 14:10
Руски език
Сергей Кирилов Василев четвъртък- 12:30-13:10 вторник- 12:40-13:20
Людмила Христова Христова четвъртък- 12:40-13:20
Златина Петрова Маринова понеделник- 12:40-13:20 петък-16:00-17:40
Виолета Николова Миланова петък- 18:30-19:10 понеделник-17:50-18:30
Нина Борисовна Боянова понеделник- 12:40-13:20 петък- 14:20-15:00
Евгения Михайлова Арнаудова понеделник- 12:30-13:10 четвъртък- 14:30-15:10
Галина Георгиева Лилова понеделник- 12:30-13:10
Ирена Илиева Караваневска четвъртък- 12:30-13:10 сряда- 10:00-10:40
Френски език
Ангел Любомиров Петров вторник-12:40-13:20 сряда-16:10-16:50
Невена Александрова Белчева вторник-12:40-13:20 четвъртък- 12:40-13:20
Английски език
Кристиан Цветанов Попов сряда- 12:40-13:20 петък- 14:20-15:00
Анна Христова Евстатиева
Христина Иванова Млъзева петък 12:40-13:20 четвъртък-11:00-11:40
Илияна Георгиева Георгиева
Татяна Стоянова Попвасилева петък 12:40-13:20 вторник-14:20-15:00
Математика, Информатика, Информационни технологии
Димитрина Славева Овардова петък 12:40-13:20
Тинка Иванова Бонина-Христова петък- 12:30-13:10 петък-13:10-13:50
Олга Юриевна Стойчева
Боряна Първанова Кьосовска понеделник-12:30-13:10 понеделник 10:10-10:50
Валерия Димитрова Алексиева вторник- 12:30-13:20
Цецка Ангелова Иванова четвъртък- 12:40-13:20
Юлиана Юлианова Лешова петък- 12:40-13:20 понеделник-12:40-13:20
Весела Петрова Йорданова понеделник-12:30-13:10 петък-17:00-17:40
История и цивилизация
Елена Викторовна Колева петък-18:30-19:10
Венцеслав Павлов Веселинов понеделник-12:30-13:10 петък- 12:30-13:10
Физика и астрономия
Ралица Валентинова Ранчова четвъртък- 12:30-13:10 понеделник- 12:30-13:10
Ботка Иванова Савова понеделник 12:45-13:25
Химия и опазване на околната среда
Олга Василевна Василева сряда-12:40-13:20
Мая Красимирова Стефанова
Биология и здравно образование
Надежда Константиновна Пивоварова четвъртък-12:40-13:20 петък 09:00-09:40
Антоанета Стефанова Николова петък- 18:30-19:10
География и икономика
Магдалена Стоянова Горрин четвъртък- 13:00-13:40 вторник- 12:00-12:40
Миглена Иванова Жечева петък- 12:40-13:20
Философия, Етика и право, Свят и личност
Мария Андреева Чакалска четвъртък- 12:40-13:20
Мадлен Григориева Ангелова понеделник-12:45-13:25 сряда-19:20-20:00
Изобразително изкуство
Николай Маринов Динев четвъртък- 12:40-13:20
Галя Атанасова Страшилова
Музика
Стефания Добромирова Ковчазова понеделник 12:40-13:20 сряда- 12:30-13:10
Мая Христова Осоговска понеделник-12:40-13:20 петък-12:40-13:20
Физическо възпитание и спорт
Антоанета Борисова Добрякова вторник-14:00-14:40
Димитър Димов Димов четвъртък-13:30-14:10
Константин Стоянов Койнов четвъртък-13:20-14:00
Петър Добрев Лаков понеделник- 11:00- 11:40
Теодора Вселенинова Маринова петък- 11:00-11:40
Технологии и предприемачество
Илияна Пеева Димова сряда-12:30-13:10 четвъртък-11:00-11:40
Учители в начален етап
Мариана Атанасова Василева четвъртък- 11:20-12:00 сряда-11:20-12:00
Пенка Петрова Шопова сряда-11:30-12:05 петък- 11:30-12:10
Емилия Иванова Стефанова-Ганчева сряда- 11:30-12:05 петък-11:30-12:10
Светлана Георгиева Иванова четвъртък- 11:30-12:05 петък-11:30-12:05
Анна Деянова Деянова-Атанасова четвъртък- 12:45- 13:20 четвъртък- 14:05-14:40
Йорданка Исакова Зилберщейн петък- 12:45-13:20 петък-16:30- 17:15
Галя Николова Кирова петък- 12:45-13:20 петък-16:30- 17:15
Диляна Иванова Мухтарова петък- 12:30-13:10 петък- 07:40- 08:20
Мария Владимирова Ставрева петък- 12:45-13:20 петък-16:30- 17:15
Олга Александровна Узунова петък- 12:30-13:10 четвъртък-12:30-13:10
Виолета Иванова Караджинова петък- 12:30-13:10 четвъртък-12:50-12:30
Ели Стоянова Овчарова понеделник- 12:30-13:10 сряда- 07:40-08:20
Снежана Русинова Станчева понеделник- 12:30-13:10 петък- 12:30-13:10
Елеонора Ваньова Петрова понеделник- 12:30-13:10 петък- 12:30-13:10
Елена Ивановна Чивикова понеделник- 12:30-13:10 петък- 07:30-08:10
Мария Янкова Митева сряда-12:30-13:10 петък- 07:30-08:10

График за провеждане на контролни и класни работи  през I срок на учебната 2018/2019 година

График за провеждане на изпити за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018 година

Музика 08.05.2018г./ 12:00ч
Математика 09.05.2018г./ 12:00ч
Човекът и природата 10.05.2018г./ 12:00ч
Физическо възпитание и спорт 11.05.2018г./ 12:00ч.
Руски език 14.05.2018г./ 12:00ч.
Домашен бит и техника 15.05.2018г./ 12:00ч
Български език и литература 16.05.2018г./ 12:00ч
Изобразително изкуство 17.05.2018г./ 12:00ч
Човекът и обществото 18.05.2018г./ 12:00ч

График за провеждане на контролни и класни работи за втори срок на учебната 2017/2018 година 

 График за провеждане на консултации по предмети за II срок на учебната 2017-2018 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Организация на учебния ден в 133 СУ „А.С.Пушкин“ за учебната 2017/2018 година

  1. Учебните занятия в училището започват в 7.30 часа и се осъществяват на двусменен режим както следва:

 

ПЪРВИ СРОК ВТОРИ СРОК
І смяна ІІ смяна І смяна ІІ смяна
І а,б,в,г ІІ а,б,в,г І а,б,в,г II а,б,в,г
ІІI а,б,в,г VIII а,б,в,г VIII а,б,в,г III а,б,в,г
IV a,б,в,г IX а,б,в,г ІХ а,б,в,г IVа,б,в,г
Vа,б,в,г X а,б,в,г X а,б,в,г Vа,б,в,г
VІ а,б,в,г XI а,б,в,г XI а,б,в,г VІ а,б,в,г
VIIа,б,в,г XIIа,б,в,г ХІІа,б,в,г VІІ а,б,в,г

График на часовете за начален етап на основна образователна степен

I клас

 Час Начало Край
1 час 8.20 часа 8.55 часа
2 час 9.05 часа 9.40 часа
3 час 10.00 часа 10.35 часа
4 час 10.45 часа 11.20 часа
5 час 11.30 часа 12.05 часа

ІІ клас

Час Начало Край
1 час 13.30 часа 14.05 часа
2 час 14.15 часа 14.50 часа
3 час 15.00 часа 15.35 часа
4 час 15.55 часа 16.30 часа
5 час 15.40 часа 17.15 часа

 ІІІ и ІV клас

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 8.20 часа 9.00 часа 13.30 часа 14.10 часа
2 час 9.10 часа 9.50 часа 14.20 часа 15.00 часа
3 час 10.10 часа 10.50 часа 15.10 часа 15.50 часа
4 час 11.00 часа 11.40 часа 16.10 часа 16.50 часа
5 час 11.50 часа 12.30 часа 17.00 часа 17.40 часа

График на часовете за V – ХII класот прогимназиален и гимназиален етап

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Час Начало Край Начало Край
1 час 7.30 часа 8.10 часа 13.30 часа 14.10 часа
2 час 8.20 часа 9.00 часа 14.20 часа 15.00 часа
3 час 9.10 часа 9.50 часа 15.10 часа 15.50 часа
4 час 10.10 часа 10.50 часа 16.10 часа 16.50 часа
5 час 11.00 часа 11.40 часа 17.00 часа 17.40 часа
6 час 11.50 часа 12.30 часа 17.50 часа 18.30 часа
7 час 12.40 часа 13.20 часа 18.40 часа 19.20 часа

 

Самоподготовката в ПИГ – начален етап се провежда на две смени:

ПЪРВА СМЯНА ВТОРА СМЯНА
Начало Край Начало Край
8.20 часа

 

13.20 часа

 

12.00 часа

12.30 часа

18.00 часа

18.30 часа

Часовете за консултации се провеждат извън редовното седмично разписание на часовете по утвърден график.