Бюджет

Годишни финасови отчети

 
Бюджет 2019 г
Отечет за I тримесечие на 2019 г.
Отечет за II тримесечие на 2019 г.
Отечет за III тримесечие на 2019 г.


Четвърто тримесечие 2018

Трето тримесечие 2018

Второ тримесечие 2018

Първо тримесечие 2018 г.

Годишен Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.

Отчет III-то тримесечие 2017г.

Отчет II-ро тримесечие 2017

Отчет I-во тримесечие 2017

Годишен Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие 2016

Отчет I-во тримесечие 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за I-во тримесечие 2016

Бюджет 2016г.

Отчет IV-то тримесечие 2015г.

Отчет III-то тримесечие 2015г.

Отчет II-ро тримесечие 2015г.

Финансов отчет I тримесечие 2015 г.

Бюджет 2015 г.

Финансов отчет IV тримесечие 2014 год – част 1

Финансов отчет IV тримесечие 2014 год – част 2

Финансов отчет III-то трим. 2014 год

Финансов отчет II-во трим. 2014 год

Финансов отчет I-во трим. 2014 год

Бюджет 2014 год.

Отчет IV-то тримесечие 2013г.

Отчет III-то тримесечие 2013г.

Отчет II-ро тримесечие 2013г.

Отчет I-во тримесечие 2013г.

Бюджет 2013г.

Отчет 01.01.2012 г