Бюджет

 

Годишни финасови отчети

Отчет на бюджета за септември  2021 г.

Бюджет 2021

 

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2021 г.

Бюджет 2020

Отчет I тримесечие на 2020 г.

Отчет за м. юни 2020 г

Отчет за м. септември 2020 г.

Отчет за м. декември 2020 г.

Бюджет 2019 г
Отечет за I тримесечие на 2019 г.
Отечет за II тримесечие на 2019 г.
Отечет за III тримесечие на 2019 г.

Отечет за IV тримесечие на 2019 г.

Отечет за IV тримесечие-продължение на 2019 г.

 


Четвърто тримесечие 2018

Трето тримесечие 2018

Второ тримесечие 2018

Първо тримесечие 2018 г.

Годишен Отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.

Отчет III-то тримесечие 2017г.

Отчет II-ро тримесечие 2017

Отчет I-во тримесечие 2017

Годишен Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за II-ро тримесечие 2016

Отчет I-во тримесечие 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за I-во тримесечие 2016

Бюджет 2016г.

Отчет IV-то тримесечие 2015г.

Отчет III-то тримесечие 2015г.

Отчет II-ро тримесечие 2015г.

Финансов отчет I тримесечие 2015 г.

Бюджет 2015 г.

Финансов отчет IV тримесечие 2014 год – част 1

Финансов отчет IV тримесечие 2014 год – част 2

Финансов отчет III-то трим. 2014 год

Финансов отчет II-во трим. 2014 год

Финансов отчет I-во трим. 2014 год

Бюджет 2014 год.

Отчет IV-то тримесечие 2013г.

Отчет III-то тримесечие 2013г.

Отчет II-ро тримесечие 2013г.

Отчет I-во тримесечие 2013г.

Бюджет 2013г.

Отчет 01.01.2012 г