Випуск 2019

Випуск 2019
Наша гордост

Наша гордост

Едва десетгодишен нашият ученик Патрик Георгиев издава първия си илюстрован роман "Джордж и вълшебните камъни". Поздравления, Патрик! Успехи!
© Gavrailov design: admin@133sou.com